ID-32953 B SINIFI İŞ G†VENLİĞİ SENKRON DERS PROGRAMI

 

12 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

13:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

14:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

15:00

SANAL DERSLİK

21 - Korunma Politikalarő

UE

Senkron

 

13 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

13:00

SANAL DERSLİK

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

14:00

SANAL DERSLİK

29 - Acil Durum Planlarő

UE

Senkron

 

15:00

SANAL DERSLİK

26 - El Aletlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

14 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

09:00

SANAL DERSLİK

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

10:00

SANAL DERSLİK

27 - Bakőm - Onarőm İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

41 - İş Kazalarő

UE

Senkron

ID-32953 B SINIFI İŞ G†VENLİĞİ …RG†N EĞİTİM  DERS PROGRAMI

 

24 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

11:00

DERSLİK 3

1 - AŤőlőş, Tanőşma, Programőn Tanőtőmő Ve …n Test Uygulamaső

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğine Genel Bakőş Ve Gźvenlik Kźltźrź

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

4 - Tźrkiye'de Ve Dźnyada İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

15:00

DERSLİK 3

6 - İş Hukuku

…E

 

 

16:00

DERSLİK 3

6 - İş Hukuku

…E

 

 

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

8 - Ulusal Ve Uluslararaső Kuruluşlar Ve Sšzleşmeler

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kurullarő

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

26 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

27 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

14 - İş Hijyeni

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

26 - El Aletlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

27 - Bakőm - Onarőm İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

13 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

15 - İşyeri Bina Ve Eklentileri

…E

 

 

31 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

20 - Ergonomi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

20 - Ergonomi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

18 - Biyolojik Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

19 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

46 - ‚alőşma Hayatőnda Etik

…E

 

 

01 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

24 - Kaldőrma AraŤlarőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

24 - Kaldőrma AraŤlarőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

25 - Motorlu AraŤlarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

25 - Motorlu AraŤlarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

02 Şubat 2016 Salő

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

35 - Elle Kaldőrma Ve Taşőma İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

03 Şubat 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

40 - İş Ekipmanlarőnőn Tasarőm, İmalat Ve Kullanőmőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

40 - İş Ekipmanlarőnőn Tasarőm, İmalat Ve Kullanőmőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

04 Şubat 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

05 Şubat 2016 Cuma

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

31 - Havalandőrma Ve İklimlendirme Prensipleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

31 - Havalandőrma Ve İklimlendirme Prensipleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

43 - İş Gźvenliği Yšnźnden Yapőlmaső Gereken Kontroller Ve Dźzenlenecek Belgeler

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

36 - Yźksekte ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

36 - Yźksekte ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

42 - Sağlők Gšzetimi Ve Meslek Hastalőklarő

…E

 

 

06 Şubat 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

28 - Yangőn

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

28 - Yangőn

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

28 - Yangőn

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

07 Şubat 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 3

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

10:00

DERSLİK 3

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

11:00

DERSLİK 3

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

14:00

DERSLİK 3

49 - Değerlendirme Ve Son Test

…E