ID- 33089 DİĞER SAĞLIK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

 

01 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

11:00

SANAL DERSLİK

23 - Meslek Hastalőklarő Ve İşle İlgili Hastalőklar

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

23 - Meslek Hastalőklarő Ve İşle İlgili Hastalőklar

UE

Senkron

 

13:00

SANAL DERSLİK

16 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi Ve İş Hijyeni

UE

Senkron

 

02 Şubat 2016 Salő

 

 

 

 

 

18:00

SANAL DERSLİK

21 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

19:00

SANAL DERSLİK

20 - İşyerinde Korunmaya Yšnelik Yšnetsel Yaklaşőmlar Ve Uygulamalar

UE

Senkron

 

ID- 33086 DİĞER SAĞLIK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

 

03 Şubat 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

16:00

SANAL DERSLİK

20 - İşyerinde Korunmaya Yšnelik Yšnetsel Yaklaşőmlar Ve Uygulamalar

UE

Senkron

 

17:00

SANAL DERSLİK

21 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

18:00

SANAL DERSLİK

21 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

04 Şubat 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

12:00

SANAL DERSLİK

18 - İşyerinde Kaynağa Ve Ortama Yšnelik Korunma Yaklaşőmlarő

UE

Senkron

 

13:00

SANAL DERSLİK

20 - İşyerinde Korunmaya Yšnelik Yšnetsel Yaklaşőmlar Ve Uygulamalar

UE

Senkron

 

ID- 33084 DİĞER SAĞLIK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

01 Şubat 2016 Pazartesi

15:00

SANAL DERSLİK

29 - İletişim Teknikleri

UE

Senkron

16:00

SANAL DERSLİK

21 - İş Kazalarő

UE

Senkron

02 Şubat 2016 Salő

15:00

SANAL DERSLİK

18 - İşyerinde Kaynağa Ve Ortama Yšnelik Korunma Yaklaşőmlarő

UE

Senkron

16:00

SANAL DERSLİK

18 - İşyerinde Kaynağa Ve Ortama Yšnelik Korunma Yaklaşőmlarő

UE

Senkron

17:00

SANAL DERSLİK

20 - İşyerinde Korunmaya Yšnelik Yšnetsel Yaklaşőmlar Ve Uygulamalar

UE

Senkron