ID-32628 İŞ G†VENLİĞİ UZMANLIĞI SENKRON DERS PROGRAMI

 

05 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

11:00

SANAL DERSLİK

14 - İş Hijyeni

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

13:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

06 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

09:00

SANAL DERSLİK

28 - Yangőn

UE

Asenkron

 

10:00

SANAL DERSLİK

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

26 - El Aletlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

07 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

09:00

SANAL DERSLİK

29 - Acil Durum Planlarő

UE

Asenkron

 

10:00

SANAL DERSLİK

20 - Ergonomi

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

20 - Ergonomi

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

41 - İş Kazalarő

UE

Senkron

ID-32628 İŞ G†VENLİĞİ UZMANLIĞI …RG†N DERS PROGRAMI

 

13 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

16:00

DERSLİK 2

1 - AŤőlőş, Tanőşma, Programőn Tanőtőmő Ve …n Test Uygulamaső

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğine Genel Bakőş Ve Gźvenlik Kźltźrź

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğine Genel Bakőş Ve Gźvenlik Kźltźrź

…E

 

 

14 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

4 - Tźrkiye'de Ve Dźnyada İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

15 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

8 - Ulusal Ve Uluslararaső Kuruluşlar Ve Sšzleşmeler

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kurullarő

…E

 

 

16 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

17 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

31 - Havalandőrma Ve İklimlendirme Prensipleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

25 - Motorlu AraŤlarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

19 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

24 - Kaldőrma AraŤlarőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

24 - Kaldőrma AraŤlarőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

24 - Kaldőrma AraŤlarőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

15 - İşyeri Bina Ve Eklentileri

…E

 

 

20 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

43 - İş Gźvenliği Yšnźnden Yapőlmaső Gereken Kontroller Ve Dźzenlenecek Belgeler

…E

 

 

21 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

22 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

18 - Biyolojik Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

19 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

46 - ‚alőşma Hayatőnda Etik

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

42 - Sağlők Gšzetimi Ve Meslek Hastalőklarő

…E

 

 

23 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

36 - Yźksekte ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

13 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

24 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

20 - Ergonomi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

20 - Ergonomi

…E

 

 

26 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

35 - Elle Kaldőrma Ve Taşőma İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

35 - Elle Kaldőrma Ve Taşőma İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

27 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

26 - El Aletlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

27 - Bakőm - Onarőm İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

16:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 2

14 - İş Hijyeni

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

41 - İş Kazalarő

…E

 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

28 - Yangőn

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

28 - Yangőn

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

40 - İş Ekipmanlarőnőn Tasarőm, İmalat Ve Kullanőmőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

40 - İş Ekipmanlarőnőn Tasarőm, İmalat Ve Kullanőmőnda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

31 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

28 - Yangőn

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

28 - Yangőn

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

28 - Yangőn

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

47 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

49 - Değerlendirme Ve Son Test

…E

 

 

ID-32926 C SINIFI İŞ G†VENLİĞİ SENKRON EĞİTİM DERS PROGRAMI

 

Drs. Bşl. Saati

Derslik Adő

Ders Adő

Drs. Uyg. Şkl.

UE Uyg. Şkl.

 

15 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

10:00

SANAL DERSLİK

14 - İş Hijyeni

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

16 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

15:00

SANAL DERSLİK

21 - Korunma Politikalarő

UE

Senkron

 

16:00

SANAL DERSLİK

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

17:00

SANAL DERSLİK

35 - Elle Kaldőrma Ve Taşőma İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

17 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

15:00

SANAL DERSLİK

29 - Acil Durum Planlarő

UE

Senkron

 

16:00

SANAL DERSLİK

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

17:00

SANAL DERSLİK

29 - Acil Durum Planlarő

UE

Senkron

ID-32926 C SINIFI İŞ G†VENLİĞİ …RG†N EĞİTİM DERS PROGRAMI

 

24 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 1

1 - AŤőlőş, Tanőşma, Programőn Tanőtőmő Ve …n Test Uygulamaső

…E

 

 

16:00

DERSLİK 1

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğine Genel Bakőş Ve Gźvenlik Kźltźrź

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğine Genel Bakőş Ve Gźvenlik Kźltźrź

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

4 - Tźrkiye'de Ve Dźnyada İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

10:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

8 - Ulusal Ve Uluslararaső Kuruluşlar Ve Sšzleşmeler

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

15:00

DERSLİK 3

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

26 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kurullarő

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

20 - Ergonomi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

20 - Ergonomi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

26 - El Aletlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

27 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

37 - İnşaat İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

36 - Yźksekte ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

22 - Kaynak İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

13 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

12 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

43 - İş Gźvenliği Yšnźnden Yapőlmaső Gereken Kontroller Ve Dźzenlenecek Belgeler

…E

 

 

13:00

DERSLİK 2

15 - İşyeri Bina Ve Eklentileri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

25 - Motorlu AraŤlarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 3

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

16:00

DERSLİK 3

38 - Maden İşyerlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

29 - Acil Durum Planlarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

33 - Kapalő Alanlarda ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

31 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

16:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

16 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

21 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

01 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 2

17 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

13:00

DERSLİK 3

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

39 - Kişisel Koruyucu Donanőmlar

…E

 

 

02 Şubat 2016 Salő

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 2

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

10:00

DERSLİK 2

32 - BasőnŤlő Kaplarla ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

11:00

DERSLİK 2

35 - Elle Kaldőrma Ve Taşőma İşlerinde İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E