ID-32719 İŞYERİ HEKİMLİĞİ SENKRON DERS PROGRAMI

 

11 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

10:00

SANAL DERSLİK

16 - İş Hijyeni

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

12 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

09:00

SANAL DERSLİK

41 - ‚alőşma Yaşamőnda …zel Risk Gruplarő

UE

Asenkron

 

10:00

SANAL DERSLİK

22 - Korunma Politikalarő

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

22 - Korunma Politikalarő

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

13 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

10:00

SANAL DERSLİK

26 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

26 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

25 - Bźyźk Endźstriyel Kazalar

UE

Senkron

 

ID-32719 İŞYERİ HEKİMLİĞİ …RG†N  DERS PROGRAMI

 

16 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

1 - AŤőlőş, Tanőşma, Programőn Tanőtőmő Ve …n Test Uygulamaső

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kźltźrź

…E

 

 

12:00

DERSLİK 1

4 - Tźrkiye'de Ve Dźnyada İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

5 - Temel Hukuk

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

6 - İş Hukuku

…E

 

 

17 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

6 - İş Hukuku

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

6 - İş Hukuku

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

8 - Ulusal Ve Uluslararaső Kuruluşlar

…E

 

 

12:00

DERSLİK 1

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Alanőnda Uluslararaső Sšzleşmeler

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

18 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kurullarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

25 - Bźyźk Endźstriyel Kazalar

…E

 

 

19 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

19 - Biyolojik Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

39 - Toksikoloji

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

31 - Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

32 - Mesleki Cilt Hastalőklarő

…E

 

 

20 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

16 - İş Hijyeni

…E

 

 

21 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

22 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

23 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

33 - Mesleki Sinir Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

34 - Mesleki Genitoźriner Sistem Hastalőklarő

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

35 - Mesleki Bulaşőcő Hastalőklar

…E

 

 

12:00

DERSLİK 3

36 - Mesleki Kanserler

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

37 - Kas İskelet Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

38 - Mesleki İşitme Kayőplarő

…E

 

 

24 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

12:00

DERSLİK 1

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

26 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

27 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

20 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

20 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

42 - ‚alőşma Yaşamőnda Sağlőğőn Geliştirilmesi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

42 - ‚alőşma Yaşamőnda Sağlőğőn Geliştirilmesi

…E

 

 

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

45 - İş Sağlőğőnda Epidemiyolojik Yaklaşőm

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

45 - İş Sağlőğőnda Epidemiyolojik Yaklaşőm

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

45 - İş Sağlőğőnda Epidemiyolojik Yaklaşőm

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

24 - Yanőcő, Parlayőcő Ve Patlayőcő Ortamlar

…E

 

 

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

21 - Ergonomi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

21 - Ergonomi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

21 - Ergonomi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

29 - İşle İlgili Hastalőklar

…E

 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

12 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

12:00

DERSLİK 1

44 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

44 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

40 - İş Sağlőğőnda Gźncel Konular

…E

 

 

31 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

09:00

DERSLİK 1

15 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

10:00

DERSLİK 1

15 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

11:00

DERSLİK 1

15 - ‚alőşma Ortamő Gšzetimi

…E

 

 

12:00

DERSLİK 1

47 - İş Sağlőğő Etiği

…E

 

 

13:00

DERSLİK 1

47 - İş Sağlőğő Etiği

…E

 

 

14:00

DERSLİK 1

46 - İşyeri Sağlők Kayőtlarőnőn Değerlendirilmesi

…E

 

 

01 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

17:00

DERSLİK 1

22 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

22 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

22 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

22 - Korunma Politikalarő

…E

 

 

02 Şubat 2016 Salő

 

 

 

 

 

16:00

DERSLİK 1

46 - İşyeri Sağlők Kayőtlarőnőn Değerlendirilmesi

…E

 

 

17:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

20:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

03 Şubat 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

16:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

17:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

18:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

19:00

DERSLİK 1

48 - KźŤźk Grup Dinamiğine Dayalő Vaka ‚alőşmaső

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

49 - Son Test Ve Genel Değerlendirme

…E

 

 

 

 

ID-32924 İŞYERİ HEKİMLİĞİ SENKRON EĞİTİM DERS PROGRAMI

 

 

18 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

09:00

SANAL DERSLİK

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

10:00

SANAL DERSLİK

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

22 - Korunma Politikalarő

UE

Senkron

 

19 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

10:00

SANAL DERSLİK

26 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

26 - İş Kazalarő

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

25 - Bźyźk Endźstriyel Kazalar

UE

Senkron

 

20 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

10:00

SANAL DERSLİK

12 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

UE

Senkron

 

11:00

SANAL DERSLİK

16 - İş Hijyeni

UE

Senkron

 

12:00

SANAL DERSLİK

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

UE

Senkron

 

ID-32924 İŞYERİ HEKİMLİĞİ …RG†N EĞİTİM EĞİTİM DERS PROGRAMI

 

 

 

24 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

1 - AŤőlőş, Tanőşma, Programőn Tanőtőmő Ve …n Test Uygulamaső

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

2 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliğinin Kavram Ve Kurallarőnőn Gelişimi

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

3 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kźltźrź

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

4 - Tźrkiye'de Ve Dźnyada İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

5 - Temel Hukuk

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

25 Ocak 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

13:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

14:00

DERSLİK 2

6 - İş Hukuku

…E

 

 

15:00

DERSLİK 2

8 - Ulusal Ve Uluslararaső Kuruluşlar

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

9 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Alanőnda Uluslararaső Sšzleşmeler

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

26 Ocak 2016 Salő

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

10 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Hizmetleri

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

16 - İş Hijyeni

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

18 - Kimyasal Risk Etmenleri

…E

 

 

27 Ocak 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

17 - Fiziksel Risk Etmenleri

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

12 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Yšnetim Sistemleri

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

23 - Elektrikle ‚alőşmalarda İş Sağlőğő Ve Gźvenliği

…E

 

 

28 Ocak 2016 Perşembe

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

16:00

DERSLİK 3

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

28 - Meslek Hastalőklarőna Giriş

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

14 - İşyerinde Sağlők Gšzetimi Ve Biyolojik İzleme

…E

 

 

29 Ocak 2016 Cuma

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

31 - Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

32 - Mesleki Cilt Hastalőklarő

…E

 

 

17:00

DERSLİK 3

25 - Bźyźk Endźstriyel Kazalar

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 3

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

26 - İş Kazalarő

…E

 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

11 - İş Sağlőğő Ve Gźvenliği Kurullarő

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

33 - Mesleki Sinir Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

34 - Mesleki Genitoźriner Sistem Hastalőklarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

35 - Mesleki Bulaşőcő Hastalőklar

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

36 - Mesleki Kanserler

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

37 - Kas İskelet Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

31 Ocak 2016 Pazar

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

13 - Risk Yšnetimi Ve Değerlendirmesi

…E

 

 

01 Şubat 2016 Pazartesi

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

20 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

20 - Psikososyal Risk Etmenleri

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

21 - Ergonomi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 3

21 - Ergonomi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

21 - Ergonomi

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

19 - Biyolojik Risk Etmenleri

…E

 

 

02 Şubat 2016 Salő

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

30 - Mesleki Solunum Sistemi Hastalőklarő

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

38 - Mesleki İşitme Kayőplarő

…E

 

 

20:00

DERSLİK 2

39 - Toksikoloji

…E

 

 

03 Şubat 2016 ‚arşamba

 

 

 

 

 

15:00

DERSLİK 2

44 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

16:00

DERSLİK 2

44 - Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlők Gźvenlik Eğitimi Ve İletişim

…E

 

 

17:00

DERSLİK 2

46 - İşyeri Sağlők Kayőtlarőnőn Değerlendirilmesi

…E

 

 

18:00

DERSLİK 2

46 - İşyeri Sağlők Kayőtlarőnőn Değerlendirilmesi

…E

 

 

19:00

DERSLİK 2

47 - İş Sağlőğő Etiği

…E

 

 

20:00

DERSLİK 3

47 - İş Sağlőğő Etiği

…E

 

 

04 Şubat 2016 Perşembe